Drucken

79

Referenzdaten:

Grenzmoment: 34000 Nm

Rota: 204